izvestaj

Од 21.03.2021. санитарни прегледи ће се обављати сваког радног дана од 07:30-11:00, а четвртком и од 14:00-17:00Санитарне књижице се издају сваког радног дана од 12 до 14 часова.Информације о раду Ковид послова на број 062/202-715 од 07 до 15 часова
(понедељак - субота)КОВИД ПОСЛОВИ НЕ РАДЕ НЕДЕЉОМ.PCR, АНТИГЕН И СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ
НА ПРИСУСТВО ВИРУСА SARS-COV2


ПОЧЕВ ОД 06.03.2023. године

PCR И АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ СЕ ОБАВЉА СВАКОГ ДАНА
ОСИМ НЕДЕЉЕ ОД 7 - 9 ЧАСОВА
У ДОСТУПНИМ - ЗАКАЗАНИМ ТЕРМИНИМА.
(заказивање на порталу е-управа или на тел. 011/362-0000)

ТЕСТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА НА КОВИД 19
СЕ ОБАВЉА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 11-13 ЧАСОВА.
ТЕСТИРАЊЕ СЕ ОБАВЉА УЗ ДОКАЗ О УПЛАТИ 1.200,оо дин.
на Жиро-рачун 840-17750-34 РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

КВАНТИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ИГГ АНТИТЕЛА(КОЛИЧИНА) НА КОВИД 19 СЕ ОБАВЉА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 11-13Ч.

РЕЗУЛТАТИ СЕ ИЗДАЈУ
УТОРКОМ И ПЕТКОМ ОД 13 ДО 15 ЧАСОВА.

ТЕСТИРАЊЕ СЕ ОБАВЉА УЗ ДОКАЗ О УПЛАТИ 1.800,оо дин.
на Жиро-рачун 840-17750-34
РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Електронско заказивање за PCR тестирање на лични захтев.

Од 01.10.2020 на Порталу еУправа доступна је нова електронска услуга еЗаказивање за PCR тестирање на лични захтев. Како да закажете термин? Уколико желите да...>>>


ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ
НА ПРИСУСТВО ВИРУСА SARS-COV2

(за држављане Републике Србије)


ТЕСТИРАЊЕ RT-PCR МЕТОДОМ


Od 1.1.2021. цена за ТЕСТИРАЊЕ RT-PCR методом je 6.000 din.

УПЛАТУ СРЕДТСВА У ИЗНОСУ ОД 6.000,00 ДИНАРА ИЗВРШИТИ НА ПОДРАЧУН РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕМА ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА УСЛУГУ ТЕСТИРАЊА: ЖИРО РАЧУН 840-17750-34

ФИЗИЧКА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, адреса становања, место пребивалишта
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински или 290-безготовински
ИЗНОС: 6.000,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ЈМБГ уплатиоца

ПРАВНА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290-безготовински
ИЗНОС: 6.000,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ПИБ правног лица

Уколико правно лице уплаћује средства за више запослених лица доставити списак лица са ЈМБГ.ТЕСТИРАЊЕ АНТИГЕН МЕТОДОМ


УПЛАТУ СРЕДТСВА У ИЗНОСУ ОД 1.800,00 ДИНАРА ИЗВРШИТИ НА ПОДРАЧУН РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕМА ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА УСЛУГУ ТЕСТИРАЊА: ЖИРО РАЧУН 840-17750-34

ФИЗИЧКА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, адреса становања, место пребивалишта
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински или 290-безготовински
ИЗНОС: 1.800,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ЈМБГ уплатиоца

ПРАВНА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290-безготовински
ИЗНОС: 1.800,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ПИБ правног лица

Уколико правно лице уплаћује средства за више запослених лица доставити списак лица са ЈМБГ.


СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ


УПЛАТУ СРЕДТСВА У ИЗНОСУ ОД 1.200,00 ДИНАРА ИЗВРШИТИ НА ПОДРАЧУН РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕМА ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА УСЛУГУ ТЕСТИРАЊА: ЖИРО РАЧУН 840-17750-34

ФИЗИЧКА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, адреса становања, место пребивалишта
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински или 290-безготовински
ИЗНОС: 1.200,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ЈМБГ уплатиоца

ПРАВНА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290-безготовински
ИЗНОС: 1.200,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ПИБ правног лица

Уколико правно лице уплаћује средства за више запослених лица доставити списак лица са ЈМБГ.

 

ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ
НА ПРИСУСТВО ВИРУСА SARS-COV2

(за стране држављане)


ТЕСТИРАЊЕ RT-PCR МЕТОДОМ


УПЛАТУ СРЕДТСВА У ИЗНОСУ ОД 6.000,00 ДИНАРА ИЗВРШИТИ НА ПОДРАЧУН РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕМА ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА УСЛУГУ ТЕСТИРАЊА: ЖИРО РАЧУН 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, адреса становања, место пребивалишта
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински или 290-безготовински
ИЗНОС: 6.000,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): број пасоша или број иностраног осигурања


ТЕСТИРАЊЕ АНТИГЕН МЕТОДОМ


УПЛАТУ СРЕДТСВА У ИЗНОСУ ОД 1.800,00 ДИНАРА ИЗВРШИТИ НА ПОДРАЧУН РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕМА ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА УСЛУГУ ТЕСТИРАЊА: ЖИРО РАЧУН 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, адреса становања, место пребивалишта
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински или 290-безготовински
ИЗНОС: 1.800,00 динара
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): број пасоша или број иностраног осигурања


СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ


УПЛАТУ СРЕДТСВА У ИЗНОСУ ОД 1200 ДИНАРА ИЗВРШИТИ НА ПОДРАЧУН РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ПРЕМА ИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА ЗА УСЛУГУ ТЕСТИРАЊА: ЖИРО РАЧУН 840-17750-34

ФИЗИЧКА ЛИЦА:
УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, адреса становања, место пребивалишта
СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство САРС-ЦоВ2
ПРИМАЛАЦ: Републички фонда за здравствено осигурање
ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински или 290-безготовински
ИЗНОС: 1200 ДИНАРА
РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34
ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): број пасоша или број иностраног осигурања

 
 
... преузми документ >>>
11.03.2021. – СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА
   

ЗДРАВЉЕ БУБРЕГА СВИМА И СВУДА – КВАЛИТЕТАН ЖИВОТ ЈЕ МОГУЋ Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију и Интернационалног удружења Фондације за бубрег у више од 100 земаља широм света. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту месецу.

Слоган овогодишње кампање: „ЗДРАВЉЕ БУБРЕГА СВИМА И СВУДА – КВАЛИТЕТАН ЖИВОТ ЈЕ МОГУЋ” има за циљ да се повећа свест о значају оснаживања пацијената и њиховом активном укључивању у процес лечења, са крајњим циљем побољшања квалитета живота. Иако је важно постојање ефикасних мера за спречавање настанка и даљег напредовања болести бубрега, подједнако је битна подршка друштвене заједнице како пацијентима са болестима бубрега (укључујући оне који зависе од дијализе и трансплантације) тако и њиховим неговатељима, посебно током пандемије COVID-19 и других изазовних периода.

Болести бубрега чине велику групу обољења различитог узрока, тока, клиничке слике и прогнозе. Ова обољења најчешће су изазвана инфекцијама, метаболичким поремећајима, токсинима и другим узроцима, а манифестују се као упале бубрега (гломерулонефритис, пијелонефритис, нефротски синдром) и акутна, односно хронична смањена функција бубрега (бубрежна инсуфицијенција).

Хронична бубрежна инсуфицијенција неколико пута повећава ризик за настанак болести срца и крвних судова, шећерне болести, повишеног притиска, завршног стадијума бубрежне болести (уремије) и преране смрти (пре 65. године живота). Хронична болест бубрега је озбиљно обољење које због значајних трошкова лечења, лошијег квалитета живота, скраћеног радног и животног века оболелих представља значајан јавноздравствени проблем. Хроничне болести бубрега чине скоро трећину болнички лечених особа и чак 84% смртних исхода од свих болести бубрега.

У нашој земљи, свом изабраном лекару у свим службама домова здравља због обољења бубрега (N00-N19 према МKБ 10) се обратило 40.329 особа током 2019. године, а умрле су 2173 особе са овом дијагнозом што представља учешће од 2,1% у укупном морталитету. Болнички се лечило 11.860 особа због обољења бубрега у 2019. години, од којих је 6385 особа било хоспитализовано због хроничне бубрежне инсуфицијенције. Број умрлих особа хоспитализованих због болести бубрега износио је 961 у 2019. години, од којих је 689 особа умрло са дијагнозом хроничне бубрежне инсуфицијенције.

Особе код којих су дијагностификоване болести бубрега, посебно у поодмаклој фази, суочавају се са свакодневним изазовима: смањењом способношћу да учествују у свакодневним активностима попут одласка на посао, путовања и дружења, а истовремено суочавају се и са бројним споредним ефектима ове болести, попут умора, бола, депресије, когнитивних оштећења, проблема са варењем и спавањем

Тренутни приступ у лечењу пацијената са бубрежним болестима је усмерен на продужење њиховог живота. Овај приступ који ставља у фокус болест, може бити неадекватан јер не уважава права и потребе пацијента. Људи који живе са болестима бубрега желе, пре свега, да одрже привид нормалности у свакодневном функционисању и осећај контроле над својим здрављем и благостањем. Такође, недостаје значајно укључивање пацијента у лечење њихове болести, што доводи до тога да пацијенти често доживљавају лечење као нешто што им је наметнуто и што је ван њихове контроле. Да би пацијенти били задовољнији и ангажованији у погледу свог лечења, они морају да буду мотивисани да постану активни учесници у сопственом лечењу.


Kључне поруке Светског дана бубрега односе се на следеће:
• Оснаживање пацијената са хроничним болестима бубрега и чланова њихових породица, који су најчешће и њихови неговатељи, како би се остварили жељени здравствени исходи и постигли постављени животни циљеви који су за њих значајни и важни. Неопходно је да пацијенти разумеју своју улогу у процесу лечења, поседују неопходно знање како би могли да учествују са лекарима у заједничком доношењу одлука, као и да развију вештине за ефикасно управљање својом хроничном болешћу.
• Залагање за ојачано партнерство са пацијентима при креирању, примени и евалуацији програма управљања хроничним бубрежним болестима, што захтева квалитетну и ефикасну комуникацију.
• Залагање за приступ који обухвата стратегије за: пружање подршке пацијентима у циљу повећања њихове адаптације на епизоде погоршања болести, одржавање социјалних контаката, подизање свести и унапређење знања пацијента, олакшавање приступа подршци и успостављање поверења и контроле у управљању хроничном бубрежном болести.
• Залагање за приступ усмерен на уважавање права и потреба пацијента у спровођењу истраживања, лечења и креирања законске регулативе.
• Оснаживање пацијента, партнерство и ефикасна комуникација, заједно са променом парадигме ка приступу заснованом на оснаживању пацијента и његове околине, могу улити поверење и наду пацијентима да могу квалитетно живети са хроничним болестима бубрега. Залагање за ефикаснији, мултидисциплинарни, интегрисанији и холистички приступ управљања симптомима као што су контрола бола, проблеми са спавањем, анксиозност, депресија, стрес, отежана покретљивост, слабост и др, са циљем ублажавања ових симптома и побољшања квалитета живота како пацијената тако и њихових неговатеља.

Извори: http://www.worldkidneyday.org Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”. Здравствено-статистички годишњак Републике Србије 2019. Јовановић В (уредник). Београд: Елит медика; 2020.


ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПОСЕТИ ВАЉЕВУ
   
Шеф делегације Европске уније (ЕУ) у Србији, амбасадор Сем Фабрици, боравио је у Ваљеву 24.09.2020. године са тимом медицинског и немедицинског особља ангажованог у оквиру подршке ЕУ здравственом систему Србије у борби против ЦОВИД19.
Уз помоћ Европске уније, у Србији је у оквиру борбе против ЦОВИД19 на шест месеци ангажовано укупно 198 лекара и немедицинског особља. У Ваљеву је ангажовано пет доктора медицине и пет санитарних техничара, који су подршка постојећем тиму у ваљевском Заводу за јавно здравље. Опширније

02.03.2020. – ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРОНА ВИРУСУ COVID-19

Министарство здравља Републике Србије од 26.02.2020. свакодневно два пута дневно објављује све информације у вези са корона вирусом. Информације ће бити објављиване у 8 и 18 часова на сајту Министарства здравља, на интернет адреси: Covid19.rs.

Грађани са подручја Колубарског округа који су допутовали из земаља у којима има оболелих од корона вируса (интензивна трансмисија) а случају да у наредних 14 дана добију температуру и симптоме респираторне инфекције јављају се на телефон Завода за јавно здравље Ваљево :

Контакт телефони приправних епидемиолога
у вези Корона вируса од 08-22 часа:062-202-701;     062-202-719;     062-202-721;Вољени наш Владика Милутин

нераскидиво повезан са нашом установом, благословио је наш рад и био наша звезда водиља. И убудуће ће његов дух бити са нама, да нас утеши, охрабри и покаже прави пут.

Драги наш Владико, хвала за све
У име запослених у Заводу за јавно здравље Ваљево
Др Марија Гавриловић

 

XXX НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБA
ЗДРАВЕ НАВИКЕ ЗА ЗДРАВЕ ЗУБЕ

   

У Србији се традиционално од 1991.године, у трећој недељи маја месеца, обележава Недеља здравља уста и зуба како би се указало на значај оралног здравља и велике заступљености болести уста и зуба. Кампања се реализује на територији Републике Србије, а спроводе је Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и Стоматолошки факултет Универзитета у Београду уз подршку Министарства здравља Републике Србије.

Здравље уста и зуба је веома битно за свакодневни живот јер нам омогућава да говоримо, да се смејемо, да осетимо укус, да жваћемо и гутамо. Одржавањем оралног здравља утиче се на физичко, ментално и социјално здравље.


Током Недеље задравља уста и зуба интензивирају се активности на информисању становништва о значају оралног здравља и мерама превенције, а посебно о потреби и могућностима да се личним и колективним ангажовањем и позитивним понашањем чува и унапређује здравље уста и зуба. Носиоци и координатори ових активности на нивоу округа су окружни институти и заводи за јавно здравље, а за територију сваке општине службе стоматолошке заштите домова здравља, уз активно учешће приватне стоматолошке праксе, локалне заједнице, приватног сектора и удружења грађана.

Кампања има за циљ и да се додатно мотивишу појединци, породице, заједница и доносиоци одлука за активан однос према унапређивању оралног здравља, обзиром да обољења уста и зуба, каријес (зубни квар) и пародонтопатије (обољење потпорног апарата зуба), имају велики здравствени, социјални и економски значај, те представљају јавноздравствени проблем у многим земљама света.

Ове године од 18. до 24.маја обележава се XXX Недеља здравља уста и зуба под слоганом „Здраве навике за здраве зубе“. Слоган овогодишње кампање указује нам на значај здравих стилова живота на очување здравља уста и зуба као и фактора ризика за настанак болести уста и зуба.

Фактори ризика за настанак болести уста и зуба нису само лоша орална хигијена већ и фактори који су значајни и за настанак обољења срца и крвних судова, малигних обољења, дијабетеса, као што су неправилна исхрана са великом количином масти, соли и шећера, употреба дуванских производа, штетна употреба алкохола, физичка неактивност, али и социјалне детерминанте здравља.

Истраживање здравља становника Србије из 2013. године је показало да је мање од половине становништва (45,6%) у Србији проценило стање својих зуба и усне дупље као добро, Резултати истраживања понашања у вези са здрављем деце школског узраста у Републици Србији 2018. године показали су да навику свакодневног прања зуба чешће од једном дневно има нешто више од две трећине (70,9%) ученика петих, седмих разреда основне школе и првих разреда средњих школа, значајно више девојчица него дечака (82,6% према 59,9%). Опште препоруке за очување оралног здравља

Опште препоруке за очување оралног здравља које се пласирају у оквиру ове кампање нису усмерене само на значај одржавања адекватне хигијене и редовних посета стоматологу, већ обухватају и препоруке за смањење уноса шећера, а подстиче се и укључивање порука о безбедном физичком окружењу, као и утицају конзумирања алкохола и пушења на орално здравље. Препоруке за очување оралног здравља су:

 • Одржавање адекватне хигијене што подразумева редовно прање зуба ујутру и увече пред спавање, као и после сваког оброка пастом за зубе са флуором и коришћење конца за зубе
 • Посете стоматологу ради редовне контроле најмање једном у шест месеци уколико није потребно учесталије због лечења и уклањање зубног каменца од стране стоматолога
 • Избалансирана исхрана богата воћем, поврћем и млечним производима са смањеним уносом шећера (избегавати унос слатких газираних напитака и грицкалица)
 • Смањење или престанак конзумирања алкохола
 • Коришћење заштитне опреме за спортске активности (кацига, штитник за зубе...)
 • Везивање сигурносних појасева у возилу, као и правилно коришћење дечијих ауто седишта.

Код особа са већ постојећим обољењем бубрега, секундарна превенција је усмерена ка едукацији пацијената о адекватној исхрани базираној на биљној исхрани и смањеном уносу соли и беланчевина као и примени фармакотерапије, што за крајни циљ има регулацију крвног притиска и контролу гликемије.

Сваке године, у оквиру обележавања Недеље здравља уста и зуба организује се конкурс за избор најбољих ликовних радова и литерарних састава за децу у предшколским установама и ученике у основним школама у Републици Србији који има за циљ подстицање здравствено-васпитног рада на тему оралног здравља. Ове године, због актуелне COVID-19 пандемије, конкурс ће бити расписан на јесен.


12.03.2020. – СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА
   

Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију и Интернационалног удружења Фондацијe за бубрег у више од 100 земаља широм света. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту месецу. Циљ је подизање свести о важности бубрега, органа који има кључну улогу у одржавању живота и упознавање јавности да су болести бубрега честе, опасне и излечиве.

Слоган овогодишњег Светског дана бубрега „Здравље бубрега свима и свуда – од превенције до откривања и равноправног приступа лечењу” има за циљ подизање свести о растућем оптерећењу бубрежним болестима широм света и промовисање здравља становништва кроз осигуравање универзалног, одрживог и равноправног приступа висококвалитетној здравственој заштити и смањење неједнакости у здрављу међу различитим социјално-економским групама становништва. Конкретно, кампања 2020. наглашава важност превентивних интервенција за спречавање настанка и напредовања бубрежних болести.

Главна функција бубрега је излучивање токсичних продуката метаболизма и вишка течности из организма. Болести бубрега чине велику групу обољења различитог узрока, тока, клиничке слике и прогнозе. Ова обољења најчешће су изазвана инфекцијама, метаболичким поремећајима, токсинима и другим узроцима, а манифестују се као упале бубрега (гломерулонефритис, пијелонефритис, нефротски синдром) и акутна, односно хронична смањена функција бубрега (бубрежна инсуфицијенција).

Процењује се да тренутно око 850 милиона људи широм света болује од болести бубрега. Свака десета одрасла особа има хроничну болест бубрега. Глобални терет оболелих од хроничне болести бубрега расте, а предвиђа се да ће хронична болест бубрега постати пети најчешћи узрок изгубљених година живота на глобалном нивоу до 2040. године.

У нашој земљи 10.749 особа се болнички лечило због обољења бубрега у 2018. години, а од тог броја 6.196 особа се болнички лечило због хроничне бубрежне инсуфицијенције. Исте године је умрло 752 хоспитализованих особа због болести бубрега, од којих је 70% умрло због хроничне бубрежне инсуфицијенције.

Трошкови за дијализу и трансплантацију чине 2–3% годишњег буџета за здравствену заштиту у високоразвијеним земљама, потрошених од стране мање од 0,03% укупног становништва ових земаља. У средњеразвијеним и слаборазвијеним земљама већина људи са хроничном болешћу бубрега нема довољан приступ дијализи и трансплантацији бубрега.

Пресудно је да се болести бубрега могу спречити, као и да се напредовање болести до терминалне бубрежне инсуфицијенције може одложити уз одговарајући приступ основној дијагностици и раном лечењу. Међутим, иако су националне политике и стратегије за хроничне незаразне болести опште присутне у многим земљама, често недостају специфичне политике усмерене на рано откривање, превенцију и лечење болести бубрега. Такође, постоји и потреба за повећањем свести о важности превентивних мера како у општој популацији, тако и међу здравственим радницима и доносиоцима одлука.

Шта се подразумева под превенцијом бубрежних болести?

Наиме, примарна превенција болести бубрега захтева модификацију фактора ризика, укључујући шећерну болест и хипертензију, неправилну исхрану, урођене аномалије мокраћних путева и нефротоксичност. Примарна превенција укључује промовисање здравих стилова живота, укључујући физичку активност и правилну исхрану, као и скрининг болесника под повећаним ризиком за настанак хроничне бубрежне инсуфицијенције.

Код особа са већ постојећим обољењем бубрега, секундарна превенција је усмерена ка едукацији пацијената о адекватној исхрани базираној на биљној исхрани и смањеном уносу соли и беланчевина као и примени фармакотерапије, што за крајни циљ има регулацију крвног притиска и контролу гликемије.

Код пацијената са узнапредованом хроничном болешћу бубрега, приоритет у превенцији је управљање ко-морбидитетима као што су уремија и кардиоваскуларне болести.

С обзиром да су хроничне болести бубрега повезане са високим трошковима, превентивне мере, посебно мере примарне превенције, имају значајну вредност. Подизање свести и едукација појединаца о најважнијим факторима ризика и начинима превенције су важни како би се смањила оптерећеност бубрежним болестима.

Овогодишња кампања је усмерена на залагање да се имплементирају конкретне мере превенције у свакој земљи које укључују: – фокус на примарну здравствену заштиту, подизање свести и едукацију, укључујући оснаживање пацијента;

– интегрисање превенције хроничне бубрежне болести у националне програме хроничних незаразних болести како би се пружиле свеобухватне и интегрисане услуге, које су кључне за побољшање раног откривања и праћења хроничне болести бубрега на националном нивоу;

– залагање доносилаца одлука, читавог друштва и мултисекторску сарадњу у циљу промо- ције значаја превенције бубрежних болести.


31.01.2020. – НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНА
   
У Србији се 31. јануара под слоганом „Живот без дувана – за бољу будућност нових генерација“ обележава Национални дан без дувана.
Активности у оквиру обележавања Националног дана без дувана упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и последице излагања дуванском диму.
У оквиру обележавања Националног дана без дувана интензивирају се активности на промоцији живота у окружењу без дувана као и значаја престанка употребе дуванских производа.
Током овогодишњег Националног дана без дувана посебно се наглашава значај заштите младих од употребе дувана и указује на нове изазове у вези са дуваном са којима се млади сусрећу.
Дувански дим садржи преко 7000 различитих супстанци, међу којима је преко 250 једињења опасних по здравље и око 70 материја за које је утврђено да изазивају малигна оболења.
У свету сваке године услед употребе дувана и изложености дуванском диму превремено умире близу осам милиона људи односно више од 20 000 сваки дан. У Србији, најмање 15 000 људи превремено умре због пушења.
Употреба дувана је повезана са настаном бројних болести. Готово да нема органа у људском телу на који дуван нема штетан утицај, а докази о болестима изазваним дуваном се повећавају већ деценијама.
Од свих смртних случајева узрокованих кардиоваскуларним болестима, 17% је узроковано употребом дувана и изложености дуванском диму.
Пушење је такође повезано са раком плућа као последица директног излагања плућа карциногенима у дуванском диму. Поред рака плућа, употреба дувана повезана је са обољевањем од других малигних обољења као што су рак бешике, дебелог црева и ректума, једњака, јетре, панкреаса, трахеје, бронха.
Употреба дувана је фактор ризика за многе друге болести као што су опструктивна болест плућа, астма, емфизем, хронични бронхитис, реуматоидни артритис, болести уста као што су пародонтитис и многи други. Поред тога, употреба дувана утиче и на репродуктивне органе, па тако може утицати и на смањење плодности. Употреба дувана је такође повезана са повећаним ризиком умирања код оболелих од неких заразних болести као што је туберкулоза.
Посебно осетљива популација су млади, а већина данашњих пушача прву цигарету је запалила током адолесценције.
Рано отпочињање пушења повезано је са интензивнијим пушењем у одраслој доби и чешћом појавом здравствених проблема повезаних са пушењем. Млади који пуше, поред већег ризика обољевања од бројних хроничних незаразних оболења током живота, обично су мање физички активни и имају више проблема са дисајним органима.
Деца су посебно осетљива и на изложеност дуванском диму из окружења, који код деце и одојчади узрокује бројне здравствене проблеме као што су чешћи и јачи напади астме, респираторне инфекције и инфекције уха. Непушачи који су изложени дуванском диму удишу исте канцерогене материје као и пушачи. Што је већи ниво изложености дуванском диму, већи је ризик од развоја рака плућа, болести срца и крвних судова и других оболења.
У оквиру обележавања Националног дана без дувана посебно се апелује на родитеље да заштите своју децу од дуванског дима, јер мала деца често немају могућност избора боравка у простори безу дуванског дима.
Поред директној изложености дуванском диму здравље угрожавају и остаци штетних материја из дуванског дима који се дуго након пушења дувана задржавају на одећи, намештају, завесама, зидовима, кревету и постељини, теписима, играчкама, возилима итд. и не могу се елиминисати проветравањем. Ради се, у ствари, о честицама из дуванског дима које приањају за површине, а не о дуванском диму у ужем смислу речи.
Са тих површина, честице се могу ослобађати, претрпети хемијску трансформацију или се акумулирати. Све је више података из истраживања о штетним ефектима „задржаног дуванског дима”, на које су најосетљивији најмлађи – одојчад и мала деца.

Родитељи могу да заштите децу од дуванског дима уколико:
• Не дозволе пушење унутар или у близини куће.
• Не дозволе пушење у ауту, чак ни када је отворен прозор.
• Залажу се да вртићи, школе и сва друга места на којима деца проводе време буду без дуванског дима.
• У свакој прилици за боравак своје породице бирају објекте, јавне површине, просторије и ресторане у којима пушење није дозвољено и буду свесни чињенице да делимична забрана пушења не пружа заштиту од изложености дуванском диму.

У оквиру обележавања овогодишњег Националног дана без дувана, истичу се и нови изазови у контроли дувана као што су употреба наргила и електронских цигарета међу младима. Посебно забрињава пораст учесталости истовремене употребе више дуванских производа или електронских цигарета и дувана.

Подаци о употреби дувана међу младима у Србији

Резултати Глобалног истраживања употребе дувана код младих (Глобал Yоутх Тобаццо Сурвеy (ГYТС)) које је спроведено 2017. године од стране Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ уз подршку Министарства здравља, Министарства просвете науке и технолошког развоја и Светске здравствене организације, међу ученицима старости од 13 до 15 година на репрезентативном узорку свих школа у Србији показују да:

• 11% ученика пуши цигарете, подједнако девојчице и дечаци
• 6% ученика користи електронску цигарету
• 6 од 10 садашњих пушача покушало је да престане са пушењем у претходних 12 месеци.
• 70,4% ученика који сада пуше цигарете долази до цигарета тако што их купује у продавницама, самопослугама или на киосцима.
• 82,6% оних ученика који купују цигарете није било спречено да их купи због својих година.
• 61% младих изложено је дуванском диму на затвореним јавним местима
• 82,2% ученика подржава забрану пушења у затвореним јавним местима.

Резултати Истраживање о здравственом понашању школске деце (Хеалтх бехавиоур ин сцхоол-агед цхилдрен сурвеy, ХБСЦ) које је у Србији реализовано 2018. године у 101 основној и средњој школи у Србији уз подршку Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког развоја показују да је:
• проценат ученика петих и седмих разреда основних школа који су бар једном попушили цигарету више од три пута мањи (2,6% и 7,1% редом) у поређењу са првим разредима средњих школа у којима је цигарете пробао скоро сваки трећи ученик (28,3%).
• наргиле икада током живота пушила скоро једна трећина ученика првих разреда средњих школа (29,3%), а у претходних 30 дана скоро сваки пети ученик (16,6%).

EВРОПСКА НЕДЕЉА ПРЕВЕНЦИЈЕ ГРЛИЂА МАТЕРИЦЕ (20.01. – 26.01.2020.)
   
Европска недеља превенције рака грлића материце се обележава од 20. до 26. јануара 2020. године у циљу подизања свести жена о раку грлића материце и начинима превенције.
Прва Европска недеља обележена је 2007. године после интервенције Интересне групе за рак грлића материце, када је Савет Европе донео препоруке о започињању Кампање и обележевању Европске недеље превенције рака грлића материце.
Препознајући значај ове кампање, Србија већ тринаести пут активно учествује у њеном обележавању.
Овом недељом преносимо поруку о значају доступних мера превенције у нашој земљи, у циљу спречавања оболевања и умирања од рака грлића материце.
Основна порука свим женама је да је рак грлића материце малигна болест која се може спречити. „РАНО ОТКРИВАЊЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ РАК ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ” је слоган који ће обележити потребу да још једном апелујемо на жене одређених узрасних група да у Европској недељи превенције рака грлића материце размишљају о свом репродуктивном здрављу, и да у току године одвоје дан када ће посетити свог лекара и искористити неки од доступних превентивних прегледа.
Током 2016. године у Србији је регистровано 1239 новооболелих жена свих узраста од рака грлића материце, а током исте године 453 жене су у Србији умрле од ове врсте рака.
Када је реч о оболевању од рака грлића материце, Србија се налази на петом месту у Европи, после Летоније, Босне и Херцеговине, Естоније и Молдавије. Такође, наша земља се и по умирању од ове врсте рака код жена налази на петом месту у Европи, после Румуније, Молдавије, Бугарске и Литваније.
У ЗЗЈЗ Ваљево се од 1995. године води Популациони регистар за рак, од када је регистровано 364 жена оболелих од рака грлића материце у Ваљеву и 641 жена оболела од исте болести у Колубарском округу.
Најефикаснија мера примарне превенције је имунизација против хуманог папилома вируса, али имунизација не искључује потребу за обављањем превентивних прегледа, будући да постојеће вакцине не штите од свих типова ХПВ.
Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце, откривајући малигну дегенерацију у преинвазивној фази.

Слава Завода за јавно здравље Ваљево - 12.11.2019. године
   

Завод за јавно здравље Ваљево прославио је и ове године празник Светог краља Милутина, као своју крсну славу, заједно са својим сарадницима и пријатељима. Обред благосиљања славског колача и освећења жита и вина обавио је Његово Преосвештенство Епископ ваљевски Г. Милутин са свештенством .
Надлежни парох, протојереј – ставрофор Драган Алексић честитао је имендан Владики Милутину и крсну славу запосленима у Заводу речима да му је част да по благослову Епископа ваљевског поздрави директорку ове установе др Марију Гавриловић и све који у њој раде и честитао данашњи празник и славу. Сви са радошћу долазимо овде – рекао је прота Драган Алексић. Подсећајући на поуку „да имамо љубав међу собом“, коју Владика Милутин често упућује, прота Алексић истакао је да су нам у овом времену љубав и слога најпотребније да бисмо могли ваљано обављати дужности које су нам поверене.
У име Завода за јавно здравље, благодарје је упутила директорка др Марија Гавриловић.
Прослава крсне славе заокружена је трпезом љубави, коју су свечари припремили за своје драге госте.

НАЈАВА АКЦИЈA БЕСПЛАТНОГ ТЕСТИРАЊА НА ХИВ У ВАЉЕВУ
   
У оквиру обележавања Европске недеље тестирања на ХИВ и Светског дана борбе против СИДЕ (1. децембар) , Завод за јавно здравље Ваљево у сарадњи са Асоцијацијом Дуга из Шапца, Црвеним крстом Ваљево и Омладином ЈАЗАС Ваљево, организује акције добровољног и поверљивог тестирања и саветовања на ХИВ дана 26.11.2019.године (уторак) у термину од 13,00-15,00 на Градском тргу у Ваљеву

Саветовање и тестирање за све заинтересоване је бесплатно и анонимно.

За тестирање се узима кап крви из јагодице прста, а резултати су готови за десет минута . Уз тестирање се могу добити све информације везане за ХИВ и друге полно преносиве болести. Није потребна лична карта, здравствена књижица или било који документ.


ИMУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА У СЕЗОНИ 2019/2020
   
Због већег интересовања за вакцинацијом против грипа у прошлој сезони, за потребе здравствених установа Колубарског округа је набављена већа количина вакцине - укупно 6100 доза . Институт Торлак ју је испоручио Заводу за јавно здравље у суботу, 12.октобра, а у току је дистрибуција домовима здравља. Дому здравља Лајковац је опредељено 400, Љигу и Осечини по 670, Мионици 475, Убу 650, а дому здравља Ваљево 3000. Завод за јавно здравље је Ваљево има на располагању 235 доза вакцине против грипа.
Ради се о инактивисаној четворовалентној вакцини против грипа VaxigripTetra призвођача Sаnоfi Аvеntis. Вакцина VaxigripTetra одговара препоруци Светске здравствене организације (за северну хемисферу) и одлуци ЕУ за сезону 2019/2020. за превенцију грипа. Ради се о четворовалентној вакцини која садржи по два подтипа инфлуенца А и Б вируса.
Вакцинација је индикована код трудница, лица старија од 6 месеци живота са хроничним обољењима срца, плућа, бубрега, ендокриног система , хемоглобулинопатијама, неуролошким обољењима, стањима ослабљеног имунитета и примаоцима трансплантата . Према епидемиолошким индикацијама вакцинација се спроводи код лица смештених у геронтолошким центрима и социјално здравственим установама и запослених.Обавезна за запослене у здравственим установама који раде са пацијентима у високом ризику од инфекције вирусом грипа.


САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ИСХРАНУ
ОД 01.05.2019. ГОДИНЕ У
ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ:
060/60-80-123; 060/70-52-688
НЕДЕЉА ИМУНИЗАЦИЈЕ
   
„ Вакцине делују, штитећи нас све заједно“

24-30.4. 2019. године

Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета/особе од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године, а у чије обележавање се укључила Србија од почетка. Ова четрнаеста недеља имунизације у Европском региону, обележава се истовремено у свим регионима СЗО.
Недеља имунизације је иницијатива која је координирана од стране Регионалне канцеларије СЗО за Европу у сарадњи са земљама чланицама и партнерима у циљу повећања обухвата и изградње позитивних ставова у вези неопходности имунизације. Имунизација је резултат колективне одговорности. Учините све да Ви и чланови Ваше породице будете правовремено и потпуно вакцинисани.
Вакцине су временом постале жртве свога успеха, јер се не “виде“ оболели , већ само они који нису имали прилику да оболе од болести против којих су вакцинисани.
Имунизација је једна од најуспешнијих јавноздравствених иницијатива. Имунизацијом се превенирају болести, компликације и смртни исходи од вакцинама превентабилних болести међу којима су дечија парализа, дифтерија, тетанус, велики кашаљ, хепатитис Б, морбили, заушци, рубела, неке врсте запаљења плућа, проливи изазвани ротавирусом и рак грлића материце. Сваке године се региструје два до три милиона смртних исхода од пнеумококних инфекција, ротавирусних инфекција, дифтерије, тетануса, великог кашља, малих богиња код невакцинисаних лица, међу којима је највише деце испод 5 година живота. Имунизација је допринела искорењивању великих богиња и доприноси искорењивању дечије парализе.
Добро функционисање имунизационог система је један од кључних елемената за снажан здравствени систем и припрема земље за будуће јавно здравствене изазове. Обухват имунизацијом је један од индикатора доступности примарне здравствене заштите и процене капацитета здравственог система. ПОРУКЕ:
Доносиоци одлука треба да креирају професионални, едукативни и социјални систем подједнаке доступности вакцина.
Здравствени радници треба да буду кључни извор информација о вакцинама за родитеље. Изградњом поверења у вакцине спашавају се животи.
Сваки родитељ треба да игра кључну улогу у заштити своје деце избором да их вакцинише. Свако дете заслужује да буде заштићено од вакцинама превентабилних болести.
Истраживачи на пољу вакцина спасили су милионе живота развојем безбедних и ефикасних вакцина.
Радећи на томе да свако дете прими потребне вакцине бивамо заслужни за креирање будућности без вакцинама превентабилних болести.
Вакцине штите од болести, спашавају животе и стварају основу за дуг и здрав живот.
Вакцинацијом против заразних болести не штите се само вакцинисани, већ и они око њих.
Захваљујућу вакцинацији, број случајева дечије парализе је од 1988. године редукован за 99%. Заједно можемо искоренити полио.
Вакцинацијом против инфекције изазване хуманим папилома вирусом (ХПВ) можемо превенирати 90% карцинома грлића материце.
ХПВ вакцина у комбинацији са скринингом је најефикаснија стартегија у превенцији карцинома грлића материце.
Морбиле су једна од најзаразнијих болести. Невакцисана деца испод 5 година живота су у највећем ризику од оболевања и компликација, укључујући смртни исход.
Рубела инфекција код трудница може изазвати побачај или конгениталне малфомације плода. Вакцинацијом у детињству штити се особа цео живот.
Вакцина против хепатитиса Б је 95% ефикасна у превенцији инфекције, развоју хроничне болести и карцинома јетре узроковане хепатитисом Б.
Достизање и одржавање колективног имунитета популације против заразних болести вакцинацијом је суштина заједничких напора у свим земљама света. (Материјал ИЗЈЗ Србије)
НАЈАВА АКЦИЈA БЕСПЛАТНОГ ТЕРЕНСКОГ ТЕСТИРАЊА НА ХИВ У ВАЉЕВУ
   
У оквиру обележавања Европске недеље тестирања на ХИВ и Светског дана борбе против СИДЕ (1.децембар), Завод за јавно здравље Ваљево у сарадњи са Омладином ЈАЗАС Ваљево и Асоцијацијом Дуга из Шапца, организује акције добровољног и поверљивог саветовања и тестирања на ХИВ:

• дана 26.11.2018.године у термину од 10,00 до 13,00 у просторијама Високо пословне школе струковних студија у Ваљеву за студенте ове установе

• дана 30.11.2018.године у термину од 13,00 до 16,00 на Градском тргу у Ваљеву

• дана 14.12.2018.године у термину од 18,00 до 21,00 на Градском тргу у Ваљеву

Саветовање и тестирање за све заинтересоване је бесплатно и анонимно.

За тестирање се узима кап крви из јагодице прста, а резултати су готови за десет минута. Уз тестирање се могу добити све информације везане за ХИВ и друге полно преносиве болести. Није потребна лична карта, здравствена књижица или било који документ.
Орден Светог Владике Николаја Заводу за јавно здравље Ваљево
   
Завод за јавно здравље Ваљево прославио је и ове године празник Светог краља Милутина, као своју крсну славу, заједно са својим сарадницима и пријатељима. Обред благосиљања славског колача и освећења жита и вина обавио је Његово Преосвештенство Епископ ваљевски Г. Милутин са свештенством и свештеномонаштвом.
Уз срдачне честитке крсне славе, која је уједно и његов имендан, Епископ Милутин уручио је највише одликовање Епархије ваљевске – Орден Светог Владике Николаја запосленима Заводу за јавно здравље „за сва добра која чине нашем народу и на делу исказану љубав према Цркви“. У име колектива Завода признање је примила директорка установе др Марија Гавриловић.
Подсетивши на величину личности и дела Светог краља Милутина, Владика Милутин поделио је са запосленима Завода за јавно здравље радост због јучерашњег освећења храма у Бошњановићу, првог на територији Србије који је посвећен славном владару. Свети краљ Милутин подизао је задужбине и чинио многа добра свом народу. Сви ми смо дужни то да чинимо баш као што то раде запослени у Заводу, бринући о здрављу својих суграђана, рекао је Епископ Милутин.
Нека да Бог да се сви ми Срби било државници, епископи, свештеници, ђаци, студенти и сви други потрудимо да радимо онако како је радио Свети краљ Милутин. Свима нама би онда било задовољство, јер стварамо не само за себе. Свети оци говоре:“Само оно што другоме даш, то је твоје“ и то је вечна истина. Благодарим вам што се трудите за добро нашег народа – поручио је Владика Милутин, приликом уручивања Ордена Светог Владике Николаја.
Изненађена и дирнута признањем, др Марија Гавриловић, у име колектива установе којом руководи, заблагодарила је Епископу Милутину и честитала му имендан, истакавши да ће Завод настојати да оправда додељено му признање.
Прослава крсне славе заокружена је трпезом љубави, коју су свечари припремили за своје драге госте.
Galerija
Почетак вакцинације против сезонског грипа на територији колубарског округа у сезони 2018/ 2019
   
Дана 12.10.2017 године Институт за вирусологију , вакцине и серуме “Торлак „ Београд је Заводу за јавно здравље Ваљево испоручио 5110 доза вакцине против грипа за сезону 2018/2019 намењених заштити од грипа становништва колубарског округа.
Завод ће даље дистрибуирати вакцину до здравствених установа примарне здравствене заштите према раније одобреном плану расподеле . Дому здравља Ваљево је опредељено 2500 доза , Лајковцу 400, Љигу 620, Мионици 450, Осечини 570, Убу 450. .За потребе вакцинације здравствених радника и лица у колективном смештају , Завод за јавно здравље је преузео 120 доза.
Од почетка наредне недеље , одмах по преузимању вакцина , вакцинација ће започети у свим домовима здравља колубарског округа .
Ради се о инактивисаној вакцини произвођача Sanofi Pasteur – Vaxigrip , која садржи сојеве вируса грипа А ( Н1N1 H3N2 ) и један тип Б.
Вакцином против грипа потребно је заштитити труднице и старије од шест месеци живота са хроничним болестима плућа, срца, бубрега, хемоглобинопатијом ,хроничним неуролошким поремећајима , дијабетичаре,оне са ослабљеним имунитетом и примаоце транспантата.Обавезна је вакцинација и за лица и запослене у установама социјалне заштите, запослене у здравственим установама .
Вакцинација против грипа се спроводи у циљу смањења број оболелих и умрлих као и смањења могућности преношења вируса грипа у породици, колективу и популацији.
Конкурс за најбољи постер и слоган - Рано откивање рака дојке
   
КРЕАТИВНИ КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ СЛОГАН И ПОСТЕР У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА СВЕСТИ О РАНОМ ОТКРИВАЊУ РАКА ДОЈКЕ


Пројекат Унапређење Националног програма за рано откривање рака дојке у Републици Србији отворио је креативни конкурс за најбољи слоган и постер у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије и Институтом за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут".

Конкурс је подељен у две категорије:

* за ученике VIII разреда, средњошколце и студенте и
* за одрасле особе старије од 18 година.

Тема је подизање свести о важности скрининга и раног откривања ове опаке болести. Грађани ће креативне предлоге моћи да пошаљу до 20. октобра 2018. на следеће мејл адресе, у зависности од категорије за коју аплицирају: konkurs.poster@gmail.com (за постер) и slogan.konkurs@gmail.com (за слоган). Конкурс ће бити отворен за све, без обзира на занимање. Додатне информације се налазе на Facebook страни “Pink Ribbon Serbia”.

У Јапану сваког октобра Јапанско удружење за борбу против рака организује догађај под именом Pink Ribbon Festival (Фестивал розе траке), што је једна од активности за промоцију превенције рака дојке. Овај догађај се одржава од 2003. године и до сада броји 18 дешавања. Јапанско удружење за борбу против рака прикупило је преко 700 предлога постера и 15,000 слогана само прошле године. Ово дешавање састоји се од три догађаја: трибине, јавне шетње и креативног такмичења. Јапанско удружење за борбу против рака ради на подизању нивоа свести о овој болести, на мотивисању становништва за одлазак на скрининге и пружа подршку пацијентима.

Стопа преживљавања ове опаке болести у Јапану је 10 година, али уколико се рак открије у раној фази, око 90% жена може да се излечи. Међутим, уколико се открије касно, стопа преживљавања спушта се на 15%. За рано откривање рака дојке кључни су редовни мамографски прегледи. Уз подизање свести јавности може се повећати број жена у Србији код којих се карцином открива у раној фази, уколико су прошле мамографски преглед.

Овај пројекат организује Јапанска агенција за међународну сарадњу (JICA) у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије уз подршку Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут", с циљем да побољша постојећи Национални програм за рано откривање рака дојке.

Креативни конкурс спроводе Јапанска агенција за међународну сарадњу, Министарство здравља Републике Србије и Институт за јавно здравље "Батут".
JICA Постер
Светски дан хране и Октобар месец правилне исхране
   
Светски дан хране и Октобар - месец правилне исхране
„Светски дан хране и Октобар месец правилне исхране”


Савремено друштво карактерише постојање одређених клишеа за поједина животна доба, а за старост посебно. Будући да је за модерна друштва управо карактеристично повећање броја старијих становника и интензивирање старења становништва, парадоксално је да су управо у тим друштвима предрасуде и стереотипи о старима распрострањенији него икада пре. Ови ставови су примери предрасуда у вези са старим особама – стереотипа који се односе на дискриминацију појединца или групе људи због њихових година. Овакви ставови приказују старије људе као слабе, оне „чије је време прошло”, неспособне за рад, физички и ментално споре, са неким поремећајем или неспособношћу или као беспомоћне. Предрасуде усмерене ка старим особама служе као социјални зид између генерација.
Кључне чињенице:

• Сваке године, глад убија више људи од маларије, туберкулозе и АИДС-а заједно. Око 80% екстремно сиромашних живи у руралним подручјима. Вецћина њих живи и зависи од пољопривреде.
• Сваке године, глад убија више људи од маларије, туберкулозе и АИДС-а заједно.
• 45% смртности одојчади се односи на потхрањеност. Застој у развоју и даље утиче на 155 милиона деце млађе од пет година, док је истовремено, гојазност деце у порасту у свим регијама.
• 1,9 милијарди људи - више од четвртине светске популације – пате од прекомерне тежине. Од овог броја, 600 милиона је гојазно, а гојазност одраслих су свету убрзано расте.
• 3,4 милиона људи умре сваке године због превелике тежине и гојазности.
• Трошкови потхрањености у светској економији износе 3,5 трилиона долара годишње.
• ФАО процењује да пољопривредна производња мора порасти за око 60% до 2050 године, како би се обезбедила довољна количина хране. Сукоби, екстремни временски догађаји везани за климатске промене и успоравање привреде представљају ризик за овај циљ.
• Велики број гладних широм света, 489 милиона, од којих 75 процената чине деца са застојем у расту и развоју до пет година живота, живе у земљама погођеним ратним сукобима и конфликтима.
• Климатске промене такође утичу на погоршање стања глади у свету.
• Трећина хране која се произведе широм света се изгуби или узалудно потроши. Трошкови бачене хране су око 2,6 трилиона долара годишње, укључујући 700 милијарди еура трошкова за животну средину и 900 милијарди долара социјалних трошкова.

Зато је Светски дан хране и прилика да се укаже на значај постизања циља одрживог развоја - без гладних до 2030. године.
Кључне поруке Светског дана хране 2018. године:
1. Неопходне су хуманитарне акције у циљу прикупљања помоћи ради решавања проблема исхране и хигијене.
2. Даље улагање у развој пољопривреде кроз иновативне политике.
3. Прилагођавање пољопривредне производње климатским променама и решавање проблема безбедности хране у климатски осетљивим подручјим.
4. Стварање услова за одрживи пољопривредни развој како би се обезбедили услови за повратак расељених лица.
Сваке године се у око 150 земаља широм света организује велики број догађаја - од маратона преко изложби, представа, такмичења и у циљу обележавања Светског дана хране.
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом окружних института/завода за јавно здравље сваке године припрема обележавање Светског дана хране, 16. октобра, као значајног датума у Календару јавног здравља и кампању Октобар – месец правилне исхране. Ове године је поводом Светског дана хране расписан конкурс за избор најбољих ликовних и литерарних радова за децу предшколских установа и ученике основих школа на тему „Правилна исхрана – улагање у будућност", а биће организована и предавања, трибине, изложбе на тему унапређења исхране.
Постер
Постер конкурс
Конкурс исхрана
Награђени на конкурсу
Светска недеља дојења 2018
   

Постер
Дојење - Temeљ живота
Конкурс дојења

Међународни дан старих особа 2018
   
Најчешћи стереотипи који се односе на старе

Савремено друштво карактерише постојање одређених клишеа за поједина животна доба, а за старост посебно. Будући да је за модерна друштва управо карактеристично повећање броја старијих становника и интензивирање старења становништва, парадоксално је да су управо у тим друштвима предрасуде и стереотипи о старима распрострањенији него икада пре. Ови ставови су примери предрасуда у вези са старим особама – стереотипа који се односе на дискриминацију појединца или групе људи због њихових година. Овакви ставови приказују старије људе као слабе, оне „чије је време прошло”, неспособне за рад, физички и ментално споре, са неким поремећајем или неспособношћу или као беспомоћне. Предрасуде усмерене ка старим особама служе као социјални зид између генерација.

Многи стручњаци тврде да је слаба мотивација за активан живот понајвише последица односа друштва према старим особама и да до раскида веза са околином не долази зато што се стари ,,повлаче” већ стога што се друштво удаљава од њих.

Најчешћи стереотипи се односе на:

Стереотип 1. Стари људи су они „чије време је прошло”
Стереотип 2. Старији људи су беспомоћни
Стереотип 3. Стари људи ће постати сенилн
Стереотип 4. Старије жене су мање вредне од млађих жена
Стереотип 5. Старији људи не заслужују здравствену негу

Ови стереотипи могу да спрече старе особе да у потпуности учествују у друштвеним, политичким, економским, културним, духовним, грађанским и другим активностима. Млађи људи такође могу да утичу на ове одлуке својим ставовима према старијим особама, или пак да стварају баријере у вези са социјалним укључивањем старих. Овај зачарани круг може се избећи разбијањем оваквих стереотипа и променом сопствених ставова о старим људима.

Лифлет
Постер
Здравље становништва
Старење Кампања

Светски дан срца 29.09.2018.
   
Светски дан срца 29.09.2018.

Светски дан борбе против хепатитиса - 28. јул
   
Од 2010.године Светска здравствена организација (СЗО) је установила 28. јул као дан обележавања борбе против хепатитиса.

Овогодишња кампања обележавања Светског дана хепатитиса има за циљ да здравствене раднике и друге стручњаке, али и и све особе у ризику подсети на важност превенције и раног откривања и могућности лечења ових инфекција како би се допринело постизању главног циља прве Глобалне иницијативе стратегије 2016 -2021 – елиминације вирусних хепатитиса у будућности.

Вирусни хепатитис Б и Ц су велики глобални здравствени изазови.СЗО процењује да да данас живи 325 милиона заражених људи овим вирусима. Међу главним су узрочницима карцинома јетре. Од ових инфекција умре 1,34 милиона људи сваке године (исто колико од туберкулозе и ХИВ-а заједно) са тенденцијом раста.

Хепатитис Б и Ц су хроничне инфекције које могу да не показују симптоме дуго времена понекад годинама, па и деценијама , те велики број заражених људи и не зна да су болесни.

Мали број тестираних и лечених је наважнији јаз који треба решити како би се досегли глобални циљеви елиминације.Рано откривање и правовремено лечење могу спасити живот појединцу, смањити компликације које настају као последица хроничне инфекције и смањити ширење инфекција у популацији.

На територији колубарског округа сваке године се открије и пријави 20-так нових инфекција вирусним хепатитисом Б и Ц.

Међународни дан сећања на преминуле од AIDS-а
   
Сећање на преминуле од AIDS-а (сиде) (International AIDS Candlelight Memorial) је једна од најстаријах и највећих мобилизационих кампања која има за циљ подизање свести у вези са HIV-ом и AIDS-ом на глобалном нивоу. Координатор кампање је Глобални здравствени савет (Global Health Council).

Овогодишња, 35. кампања посвећена сећању на преминуле од AIDS-а обележава се 20. маја у више од стотину земаља пригодним манифестацијама које имају за циљ повећање информисаности, промовисање глобалне солидарности и заједничких акција у области HIV инфекције и AIDS-а, под слоганом REFLECTING ON OUR PAST, PREPARING FOR OUR FUTURE – „СЕЋАЈУЋИ СЕ НАШЕ ПРОШЛОСТИ, ПРИПРЕМАМО СЕ ЗА НАШУ БУДУЋНОСТ“.Координатори кампање су особе које живе са HIV-ом кроз Глобалну мрежу особа које живе са HIV-ом (Global Network of People Living with HIV - GNP+).

Данас, када се процењује да у свету више од 37 милиона особа живи са HIV-ом и док су милиони људских живота изгубљени (35 милиона особа је умрло од AIDS-а од почетка епидемије осамдесетих година прошлог века, од којих милион у 2016. години), кампања треба да покрене што више људи, заједница, влада и донатора да се укључе у циљу окончања ове епидемије, да се едукују садашње и будуће генерације о HIV инфекцији, лечењу, превенцији и пружању подршке, као и да се оснаже особе које живе с HIV-ом да се боре за своја права и да живе без стигме и дискриминације, да јавно изнесу изазове са којима су се сусретали, као и успехе у циљу едуковања садашњих будућих генерација о томе шта је све постигнуто, а који су изазови још присутни. Овај дан нас све позива да деламо заједно, данас више неко икада, у циљу одрживости, јачања и ревитализације глобалног одговора на HIV, тако да у будућности имамо свет без стигме и дискриминације повезане са HIV-ом и са универзалном доступношћу услуга превенције, лечења и подршке свакој особи инфицираној HIV-ом уз поштовање свих људских права.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КАМПАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА

Дана 21. маја 2018 . године у Осечини у времену од 12,00-14,00 часова у оквиру кампање , Центар за контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље Ваљево у сарадњи са НВО „Асоцијација Дуга“ из Шапца организује акцију тестирања на ХИВ брзим тестовима. У оквиру акције испред зграде Општинске управе Осечина биће постављено возило мобилне медицинске јединице Министарства здравља за потребе добровољног и поверљивог, бесплатног тестирања на ХИВ , које ће вршити екипа Завода за јавно здравље Ваљево.

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ КРПЕЉИМА
   

(Из документа Републичке стручне комисије за заразне болести и ИЗЈЗ Србије„ Мере заштите од убода крпеља и болести које преносе крпељи")

Крпељи су зглавкари који својим убодом на човека могу да пренесу одређене заразне болести као што су Лајмска болест, крпељски менингоенцефалитис, Кримска-Конго хеморагијска грозница, ерлихиоза, бруцелоза, лептоспироза. На срећу, нису сви крпељи заражени микроорганизмима који су патогени за човека.

Крпељи бораве на шумовитим подручјима и на необрађеној вегетацији, али и уз поља, у баштама, живим оградама и слично. Присутни су од раног пролећа до касне јесени, а најактивнији су у мају и јуну. Хране се крвљу људи и многих животиња, а уколико су заражени, преносе узрочника заразне болести за време храњења. Крпељ мора да буде присутан на кожи бар 24 до 48 сати да би дошло до сигурне инокулације проузроковача.
Крпељи се углавном налазе на ниској вегетацији, до висине од једног метра, а својим усним делом се закаче на животиње и људе који туда пролазе. Сисају крв 2 до7 дана пре него што поново падну на вегетацију. Ризик од инфекције је већи што је боравак крпеља на телу дужи. Убод инсекта је безболан, а место убода не боли и не сврби.

Мере личне заштите од убода крпеља
– избегавати станишта крпеља (висока трава, бујно зеленило паркова, ливаде, шуме)
– при боравку у природи, користити репеленте (средства против убода инсеката), који штите више сати
– носити светлу одећу која покрива руке и ноге,
– након боравка у природи извршити преглед или инспекцију коже,
– имати на уму да се крпељ може донети и на одећи и на кућним љубимцима.

Како поступати уколико је дошло до уједа крпеља ?
– важно је јавити се лекару у току прва 24 сата
– не треба стављати никаква хемијска средства (етар, алкохол, бензин) на кожу која је убодена крпељом,
– не треба покушавати самостално вађење крпеља јер се притиском и гњечењем места убода крпељ може раскомадати, а рилица отићи још дубље
– у свакој здравственој установи (дом здравља и/или општа болница - амбуланта, дежурни интернистички пријем у вечерњим сатима), обучено особље ће крпеља извадити у целости, уз дезинфекцију места интервенције,
– веома је важно лекару дати основне епидемиолошке податке о убоду крпеља (на пример о месту где је особа боравила у природи јер постоји могућност да се ради ендемском подручју).

Светски дан хигијене руку у здравственим установама
   

Према календару Светске здравствене организације 5.мај се обележава сваке године као Светски дан хигијене руку у здравственим установама . Ове године основна порука је да је хигијена руку од значаја у превенцији сепсе повезане са лечењем и негом.Генерална скупштина СЗО је на својој 17. Седнци усвојила резолуцију у циљу побољшања превенције, дијагнозе и лечења сепсе.Ефективна хигијена руку је кључан фактор у њеној превенцији.

Општи Постер Хигијена Руку
Постер Хигијена Руку
Недеља имунизације у Европском региону СЗО
„Вакцинација је индивидуално право, а колективна одговорност“
23-29.4. 2018. године
   

Материјал ИЗЈЗ Србије

Недeља имунизације је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета/особе од болести које се могу спречити вакцинацијом , са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године , а у чије обележавање се укључила Србија од почетка.

Материјал ИЗЈЗ Србије
СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ „Обрати пажњу на туберкулозу”
   

(Преузето са сајта ИЗЈЗ Србије)

Према подацима Светске здравствене организације (СЗО) из 2016. године туберкулоза (ТБ) представља девети по учесталости узрок смрти у свету и водећи узрок смрти од једног инфективног агенса, учесталији у односу на ХИВ/АИДС. Исте године процењено је да је око 1,3 милиона ХИВ негативних особа умрло од туберкулозе (у односу на 1,7 милиона у 2000.), као и 374.000 особа које живе са ХИВ-ом. Процењено је да је укупно 10,4 милиона људи оболело од туберкулозе у 2016. години, од тога 90% одраслих, 65% мушкараца и 10% особа које живе са ХИВ-ом (74% у Африци) и 56% у пет земаља: Индији, Индонезији, Кини, Филипинима и Пакистану. Резистентна туберкулоза представља сталну опасност. У 2016. године забележено је 600.000 нових случајева ТБ резистентних на рифампицин у свету, од чега је 490.000 имало мултирезистенту туберкулозу (МДР ТБ). Скоро половина (47%) случајева МДР ТБ су били становници Индије, Кине и Руске Федерације. У Европској унији и Европској економској заједници (ЕУ/ЕЕА) годишње се пријављује око 60.000 случајева обољевања од ТБ. Стопа пријављивања се смањује само за око 5% сваке године. Потребан је пад од најмање 10% да би се постигли циљеви одрживог развоја и циљеви глобалне стратегије за елиминацију ТБ као јавноздравственог проблема. Током 2017. године одржана је прва глобална министарска конференција СЗО о ТБ, у којој је преко 120 националних делегација, укључујући и делегацију Републике Србије, усвојило „Московску декларацију о заустављању туберкулозе”. Србија се, као и сваке године, и 24. марта 2018. године придружује светској кампањи обележавања Светског дана борбе против туберкулозе. Ове године ће посебна пажња бити посвећена заједничким напорима свих кључних институција и организација да се скрене пажња да и даље велики број људи у нашој земљи болује од туберкулозе и да запостављање континуираних напора на контроли ове болести може бити опасно и у земљама са ниским оптерећењем, због присуства резистентних облика болести који се теже лече и повећану мобилност становништва.

Карта дистрибуције нотификационих стопа туберкулозе по окрузима
Лифлет латентна ТБ
Лифлет ТБ
OБАВЕШТЕЊЕ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО
   
Присуство вируса грипа у циркулацији је доказано и на територији Колубарског управног округа. Из узорака брисева грло/нос пацијената из Ваљева и Уба узетих крајем прошле недеље изолован је вирус грипа тип Б. Овај тип вируса је најчешће изолован тип вируса грипа на територији Републике Србије у овој сезони.


ОБЕЛЕЖАВАЊE 1. ДЕЦЕМБРА - СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ
   
У среду, 29. новембра, у простору Завода за јавно здравље, од 11.00 часова одржаће се КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ поводом 1. децембра – светског дана борбе против сиде. На конференцији ће учествовати:
 • Рајковић др Биљана – Завод за јавно здравље Ваљево, епидемиолог
 • Павловић Весна – Дом здравља Ваљево – Служба поливалентне патронаже, главна сестра
 • Томић Александар – Омладина ЈАЗАС Ваљево, председник

Тема конференције биће нови епидемиолошки подаци, те најава здравствено васпитних и промотивних активности, као и акције добровољног, поверљивог и бесплатног саветовања и тестирања на ХИВ, за наше суграђане.

Надамо се да ћете, имајући у виду озбиљност проблематике којом се бавимо, определити медијски простор за поменуте аактивности и на тај начин подржати наша заједничка настојања да тему актуелизујемо и информације о превенцији ове тешке болести учинимо доступнијим.

Позив на конференцију за медије

ОБЕЛЕЖАВАЊE ЕВРОПСКE НЕДЕЉE ТЕСТИРАЊА
НА ХИВ И ХЕПАТИТИСЕ
И 1. ДЕЦЕМБРА - СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ
   
Поводом oбележавањa Европске недеље тестирања на ХИВ и хепатитисе (17- 24.новембар 2017. године) и Светског дана борбе против СИДЕ (1. децембар) под слоганом "ТЕСТИРАЈ СЕ НА ХИВ ЈЕР ЈЕ ВАЖНО ДА ЗНАШ!", Завод за јавно здравље Ваљево ће у сарадњи са НВО "Асоцијација Дуга" организовати у Ваљеву акцију теренског тестирања на ХИВ брзим тестовима.

Тестирање на ХИВ вршиће се у четвртак (23.11.2017. године) на Градском тргу у Ваљеву у времену од 12,00 - 14,00 часова у специјализованом возилу Министарства здравља.

Саветовање и тестирање за све заинтересоване је бесплатно и анонимно.

За тестирање се узима кап крви из јагодице прста, а резултати су готови за десет минута . Уз тестирање се могу добити све информације везане за ХИВ и друге полно преносиве болести.

IV НАЦИОНАЛНА СТУДИЈА ПРЕВАЛЕНЦИЈЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА
И ПОТРОШЊЕ АНТИБИОТИКА
   
У свим болницама у Србији почело је спровођење великог истраживања, Четврта национална студијa преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика, у организацији Министарства здравља Републике Србије у сарадњи са Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијамa, Институтом за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" и мрежом института и завода за јавно здравље.

Студија се изводи са циљем сагледавања учесталости болничких инфекција, њихових проузроковача и потрошње антибиотика, као и за планирање даљих активности у њиховој превенцији, а од 1. до 30. новембра 2017. биће спроведена у свим болницама у Србији (40 општих болницa, 9 института, 4 клиничко-болничка центра, 4 клиничка центра, укључујући и две приватне болнице), са очекиваним обухватом од око 15000 пацијената.

Студију на терену спроводи 170 анкетара којима координишу стручњаци Посебне радне групе за извођење Четврте националне студиjе преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика Министарства здравља, Републичке стручне комиисје за болничке инфекције, Институтa за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" и 25 института и завода за јавно здравље.

Четврта национална студија преваленције болничких инфекција и потрошње антибиотика изводи се први пут у сарадњи и координацији са Европским центром за превенцију и контролу болести (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), те ће први пут резултати наше националне студије бити поредиви са резултатима целе Европе, и наћи се на једнственој мапи Европе. У Србији се први пут паралелно спроводи и студија потрошње антибиотика, што је у складу са иницијативом Министарства здравља, нацртом Националног програма за контролу антимикробне резистенције и рационалне употребе антибиотика. Студија се изводи у оквиру "Другог пројекта развоја здравства Србије" Министарства здравља, који се финансира из кредита Светске банке.

Болничке инфекције могу значајно да умање квалитет лечења, да доведу до продужења болничког лежања и повећане потрошње антибиотика, што све доводи и до повећања укупних трошкова лечења. Болничка инфекција је инфекција која је настала током хоспитализације, односно која није била присутна или пацијент није био у стању инкубације у моменту пријема у болницу.

Оно што болничке инфекције чини проблематичним је да их изазивају микроорганизми који стално мењају своје карактеристике и што су често они отпорни на различите врсте антибиотика. С обзиром на овакву природу самих микрорганизама, а и потребу да се заштите нарочито осетљиви пацијенти (највећи број ових инфекција јавља се у јединицама интензивне неге), а да би се сачувао постојећи терапијски спектар (с обзиром на растућу резистенцију) разумљива је потреба Министарства здравља за развијањем политика и спровођењем активности за спречавање ширења болничких инфекција.

Веома је важна и едукација пацијената, јер хигијенске навике пацијената, пушење дувана, прекомерна телесна тежина, непоштовање календара вакцинације, пре свега против грипа и пнеумококне инфекције у популацији имунокомпромитованих и старијих особа, такође могу да доринесу настанку болничких инфекција.

- 16. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ - СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ
"ПРОМЕНИМО БУДУЋНОСТ МИГРАЦИЈА - УНАПРЕДИМО БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ"
- Октобар – месец правилне исхране
   
Организација за храну и пољопривреду (ФАО) обележава сваке године 16. октобар – Светски дан хране, дан када је ова организација и основана 1945. године. У Србији се 16. октобар – Светски дан хране обележава од 2001. године уз подршку Министарства здравља Републике Србије. Ове године Светски дан хране, 16. октобар обележава се под слоганом: "Променимо будућност миграција - унапредимо безбедност хране и пољопривредни развој" апелујући на један од највећих проблема данашњице - миграције становништва. (опширније...)

НАЈАВА ИСПОРУКЕ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА
НА ТЕРИТОРИЈИ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У СЕЗОНИ 2017/2018
   
Институт за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак" Београд је најавио за 29.09.2017. године испоруку вакцине против грипа за сезону 2017/2018. године, намeњенu заштити становништва Колубарског округа.

Заводу за јавно здравље Ваљево ће тог дана бити испоручено 5239 доза вакцине против сезонског грипа. Завод ће даље дистрибуирати вакцину до здравствених установа примарне здравствене заштите према раније одобреном плану расподеле. Дому здравља Ваљево је опредељено 2575 доза, Дому здравља Лајковац 400, Љигу 618, Мионици 460, Осечини 567, Убу 464. За потребе вакцинације здравствених радника и лица у колективном смештају, Завод за јавно здравље Ваљево је преузео 155 доза.

Ради се о инактивисаној вакцини – Vaxigrip , произвођача Sanofi Pasteur која садржи сојеве вируса грипа А типа А (Н1N1 H3N1) и један сој типа Б.

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ "ТОРЛАК" БЕОГРАД ЈЕ ОДЛОЖИО ИСПОРУКУ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА ЗА СЕЗОНУ 2017/2018. ГОДИНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПОНЕДЕЉАК, 02.10.2017. ГОДИНЕ.

- 01. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ - МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА
"КОРАК У БУДУЋНОСТ: ПРЕПОЗНАВАЊЕ ТАЛЕНАТА, ДОПРИНОСА
И УЧЕШЋА СТАРИЈИХ У ДРУШТВУ"
   >


Старење популације данас представља један од највећих успеха човечанства али је и један од највећих јавноздравствених изазова.

Процена је да ће број старијих особа широм света порасти за 56%, односно са 901 милион особа на више од 1,4 милијарде између 2015. и 2030. године. До 2030. године, број особа старијих од 60 година и више ће премашити број младих узраста од 15 до 24 године.

Слоган овогодишње кампање: "Корак у будућност: препознавање талената, доприноса и учешћа старијих у друштву" изабран је са циљем да се промовише допринос и учешће старијих особа у породици, локалној заједници и друштву. Овогодишња тема наглашава везу између препознавања талената међу старијим особама и могућности њиховог учешћа у окружењу у коме живе, чиме се омогућава имплементација Агенде 2030 и Мадридског међународног плана акције о старењу, који тренутно пролази кроз трећи круг прегледа и процене. Потреба да се обрати пажња на често занемарен допринос старијих особа, није само неопходана за њихову добробит, већ је и императив за процес одрживог развоја.

Неопходно је истражити најделотворније начине промоције и оснаживања учешћа старијих особа у различитим аспектима живота, али и подржати њихово учешће, у складу са основним правима старијих особа, њиховим потребама и жељама.

Циљеви овогодишње кампање:

 • Омогућавање услова/мера које утичу на спремност старијих особа да активно учествују, што подразумева здравствено осигурање, редован приход, правну заштиту и приступ финансијским услугама.
 • Препознавање своје улоге у активностима и шта може да направи разлику.
 • Начини/средства за оснаживања учешћа у старости, укључујући савремену технологију, образовање и доживотно учење, приступ информацијама, као и превазилажење баријера које искључују или дискриминишу старије особе.

Придружите се

Обележавање Међународног дана старијих особа укључиће велики број здравствено-промотивних активности у локалној заједници као што су предавања, здравствено-промотивне изложбе, трибине, округли столови, конференције за новинаре, јавне манифестације, концерте, спортске догађаје, базаре здравља и слично.

Ширите информације широм света!
Посетите наш вебсајт social.un.org/ageing Пратите нас на Твитеру @UN4Ageing
Користите #UNIDOP за све ваше твитове поводом обележавања Међународног дана старијих особа (1. октобар 2017).

Планирате специјалну активност? Ми желимо да знамо! Твитујте или нам пошаљите емаил на ageing@un.org.

Најчешћи стереотипи који се односе на старе
Старење популације и нови изазови који прате демографске промене
Здравље старих

(опширније...)

ЗАЈЕДНИЧА МИСИЈА О ИЗАЗОВИМА И МОГУЋНОСТИМА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ИСХОДА ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У СРБИЈИ
   
Министарство здравља Р. Србије, у сарадњи са Канцеларијом Светске здравствене организације (СЗО) у Србији и уз подршку Регионалне канцеларије СЗО за Европу, у задњој недељи априла организовало је наставак заједничке мисије о изазовима и могућностима за унапређење исхода хроничних незаразних болести у Србији.

Активности које су започете у новембру прошле године односиле су се на процену превентивних активности у вези фактора ризика за незаразне болести (пушење, исхрана, физичка неактивност и исхрана), док ће овога пута у фокусу мисије бити анализа индивидуалних интервенција код водећих хроничних незаразних болести у нашој земљи (кардиоваскуларне болести, дијабетес и канцери).

26.04.2017. године организован је састанак у Заводу за јавно здравље Ваљево, у коме су учествовали представници Министарства здравља Републике Србије, Канцеларије Светске здравствене организације (СЗО) у Србији, др Марија Гавриловић, директор Завода за јавно здравље Ваљево, др Мирјана Петровић, начелник центра за промоцију здравља, план, анализу и организацију здравствене заштите.

Ове мисије су део методологије СЗО за процену капацитета здравствених система земаља чланица да оговоре на хрончне незаразне болести и изазова са којим се сусрећу. Најзначајнији резултат процене су свеобухватне, краткорочне и дугорочне препоруке за унапређење одговора здравственог система а тиме и унапређење здравствених исхода незаразних болести.
(галерија...)


Иза нас ...
   
31 мај 2015. године - Обележавање "Светског дана без дуванског дима" под слоганом "Свака цигарета смета" одржана су предавања у 1. И 2. Основној школи и предшколским установама "Хајди" и "Звончић". (опширније...)
   
18 - 24. мај 2015. године - XXV НЕДЕЉА ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА под слоганом "Осмехни се здраво" одржана су предавања у Основним школама у Котешици, Доње Лесковице, Бабиној Луки, Бранковини, Голој Глави, Милован Глишић у Ваљеву и у обдаништима "Бамби" и "Пинокио". Избор радова је одржан у просторијама Завода за јавно здравље а завршна манифестација је одржана у вртићи "Бамби". (опширније...)
   
17. мај 2015. године - Међународни дан сећања на преминуле од СИДЕ. (опширније...)
   
05. мај 2015. године - Светски дан хигијене руку у здравственим установама - "Јачање здравственог система - хигијена руку су ваша улазна врата" oдржано је предавање у вртићу "Видра". (опширније...)
   
22. април 2015. године - Дан планете Земље. (опширније...)
   
17. април 2015. године - Посета колега са Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут поводом представљања Извештаја о раду Одсека за промоцију здравља ЗЗЈЗ Ваљево. (опширније...)
   
07. април 2015. године - Светски дан здравља - одржана је манифестација у сарадњи са пољопривредном школом на градском тргу. (опширније...)


Где се налазимо

ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
 
ИЗВЕШТАЈИ О МЕРЕЊУ ЗАГАЂУЈУћИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ
 
ИНФОРМАТОР
О РАДУ
 
ФИНАНСИЈСКИ
ИЗВЕШТАЈ
 
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
 
ПЛАН НАБАВКE
2021.година
 
ДПСТ центар
понедељак - петак
11.00 - 13.00
 
ИНСТРУКЦИЈЕ
у вези са поступањем предшколских установа поводом отварања објеката за пријем уписане деце
у време трајања епидемије COVID -19
 


ОБАВЕШТЕЊА:

 
ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ