ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДАТУМ
ОБЈАВЉИВАЊА
БРОЈ
КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ВРЕДНОСТ ДОКУМЕНТА
64 НАБАВКА УГЉА
- Набавка угља за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


26.08.2020. 4761-5MB/2020 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
65 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- сукцесивна набавка лабораторијског материјала по партијама


26.06.2020. 3OП/2020 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење 3ОП/2020 Појашњење 3ОП/2020 - Одговори на питања

Одлука о додели уговора


66 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- сукцесивна набавка лабораторијског материјала по партијама


23.06.2020. 2OП/2020 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење - одговор на питање
Oдлука о додели уговора


67 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
- Набавка делова и услуга уградње делова за службена возила за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


11.05.2020. 2026-4МВ /2020 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора68  МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ
- Набавка медицинских услуга по партијама за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


24.02.2020. 926-3МВ /2020 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора   


69 НАБАВКА ГОРИВА
- Набавка горива Завода за јавно здравље Ваљево


04.02.2020. 528-1МВ /2020 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора   

70НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Набавка електричне енергије за потребе Завода за јавно здравље Ваљево

05.02.2020. 529-2МВ/2020 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Одлука о додели уговора   
71 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- Набавка лабораторијског материјала за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


28.01.2020. 1ОП/2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

72 НАБАВКА УГЉА
- Набавка угља за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


16.08.2019. 5784-5МВ/2019 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

73 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- Набавка лабораторијског материјала за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


20.05.2019. 3ОП/2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење
Појашњење 1
Појашњење 2
Одлука
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору1
Обавештење о закљученом уговору2
Обавештење о закљученом уговору3
Обавештење о закљученом уговору4
Обавештење о закљученом уговору5
Обавештење о закљученом уговору6
Обавештење о закљученом уговору7
Обавештење о закљученом уговору8

74 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- Набавка лабораторијског материјала за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


16.05.2019. 2ОП/2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење
Појашњење 1
Одлука
Обавештење о закљученом уговору1
Обавештење о закљученом уговору2
Обавештење о закљученом уговору3
Обавештење о закљученом уговору4
Обавештење о закљученом уговору5

75 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
- Набавка делова и услуга уградње делова за службена возила за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


20.03.2019. 1783-4MВ/2019 МАЛА Измена конкурсне докиментације
Позив за подношење одлука
Конкурсна документација
Oбавештење о закљученом уговору
Oбавештење о закљученом уговору
76 МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ
- Набавка медицинских услуга по партијама за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


26.02.2019. 1343-3МВ/2019 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
77НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Набавка електричне енергије за потребе Завода за јавно здравље Ваљево

01.02.2019. 626-2МВ/2019 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
78 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- Набавка лабораторијског материјала за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


22.01.2019. 1ОП/2019 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
79 НАБАВКА ГОРИВА
- Јавна набавка горива у 2019. години.


30.01.2019. 600-1MВ/2019 MAЛA Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
86 НАБАВКА УГЉА
- Набавка угља за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


10.08.2018. 5469-5МВ/2018 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

81 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- Сукцесивна набавка лабораторијског материјала по партијама, са специфицираним захтевима квалитета, за потребе Завода за јавно здравље Ваљево
(партије: 7. Потрошни материјал- стерилан; 8. Филтер папир; 9. Подлоге са суплементом; 10. Папирни дискови за антибиограм; 12. Тестови; 13. Тестови за Мини Видас апарат)

07.05.2018. 1ОП/2018 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Појашњење - 01 (партија 8)
Обавештење о додели уговора (партија 9)
Обавештење о додели уговора (партија 13)
Обавештење о додели уговора (партија 12)
Обавештење о додели уговора (партија 7)
Обавештење о додели уговора (партија 8)
Обавештење о додели уговора (партија 3)
Обавештење о додели уговора (партија 4)
82 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
- Набавка делова и услуга уградње делова за службена возила за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


02.04.2018. 1692-4MВ/2018 МАЛА Записник о отварању понуда
Одлука о додели уговора
Одлука о закљученом уговору
Позив за подношење одлука
Конкурсна документација
83 МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ
- Набавка медицинских услуга по партијама за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


20.02.2018. 1084-3МВ/2018 Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
84 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Јавна набавка електричне енергије у 2018. godini.


31.01.2018. 611-2МВ/2018 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора
85 НАБАВКА ГОРИВА
- Јавна набавка горива у 2018. godini.


30.01.2018. 591-1МВ/2018 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Појашњење - 01 Одлука о додели уговора
86 НАБАВКА УГЉА
- Набавка угља за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


11.08.2017. 4369-5МВ/2017 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о додели уговора

87 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- Сукцесивна набавка лабораторијског материјала по партијама, са специфицираним захтевима квалитета, за потребе Завода за јавно здравље Ваљево
(партије: 1. Лабораторијско стакло; 2. Лабораторијско стакло одређене запремине А-класа; 3. Хемикалије; 4. Хемикалије за прављење стандарда (чистоћа мин. 99%); 5. Потрошни материјал; 6. Метални прибор; 11. Остали потрошни материјал; 14. Референтни сојеви; 15. Вакутајнер системи са серумом

11.05.2017. 2ОП/2017 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење - 01 (партије 3 и 4)
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора (партија 1)
Обавештење о додели уговора (партија 3)
Обавештење о додели уговора (партија 4)
Обавештење о додели уговора (партија 5)
Обавештење о додели уговора (партија 6)
Обавештење о додели уговора (партија 11)
Обавештење о додели уговора (партија 14)

88 ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
- Сукцесивна набавка лабораторијског материјала по партијама, са специфицираним захтевима квалитета, за потребе Завода за јавно здравље Ваљево
(партије: 7. Потрошни материјал- стерилан; 8. Филтер папир; 9. Подлоге са суплементом; 10. Папирни дискови за антибиограм; 12. Тестови; 13. Тестови за Мини Видас апарат)

08.05.2017. 1ОП/2017 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење - 01 (партија 7)
Појашњење - 02 (партија 7)
Конкурсна документација - Измена (партија 12)
Појашњење - 03 (партија 8)
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора (партија 7)
Обавештење о додели уговора (партија 8)
Обавештење о додели уговора (партија 9)
Обавештење о додели уговора (партија 10)
Обавештење о додели уговора (партија 12)
Обавештење о додели уговора (партија 13)

89 ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
- Набавка делова и услуга уградње делова за службена возила за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


14.03.2017. 1257-4МВ/2017 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

90 МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ
- Набавка медицинских услуга по партијама за потребе Завода за јавно здравље Ваљево
(партије: 1. Анализа хормона; 2. Анализа вируса; 3. Брзи тестови; 4. Анализа тумор маркера; 5. Остале анализе; 6. Анализа воде, намирница, предмета опште употребе)

28.02.2017. 1030-3МВ/2017 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора (партија 1)
Обавештење о додели уговора (партија 2)
Обавештење о додели уговора (партија 3)
Обавештење о додели уговора (партија 5)
Обавештење о додели уговора (партија 6)

91НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Набавка електричне енергије за потребе Завода за јавно здравље Ваљево


03.02.2017. 637-2МВ/2017 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

92 НАБАВКА ГОРИВА
- Набавка бензина, еуро дизела и ауто гаса за потребе Завода за јавно здравље Ваљево30.01.2017. 549-1МВ/2017 МАЛА Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Измена - 01
Појашњење - 01
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора