Анализа здравственог стања становништва

Завод за јавно здравље Ваљево је институција која је надлежна за праћење, анализу и оцену показатеља здравственог стања становништва Колубарског округа.

Анализа се ради на бази рутинских података демографске статистике, података којима располаже Завод за јавно здравље Ваљево, као и извештајних образаца и података који су достављени из здравствених установа са подручја Колубарског округа. Такође, она обухвата анализу организације и рада здравствених служби, као и анализу коришћења здравствене заштите.

Показатељи здравственог стања су дефинисани као квантитативни подаци, а њихова анализа треба да укаже на то колико се одмакло у остваривању развојних циљева и задатака на унапређењу и заштити здравља становништва.

АНАЛИЗЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА СТАНОВНИШТВА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА:
("pdf" документа)

2021. година      2020. година      2019. година      2018. година      2017. година     

2016. година      2015. година      2014. година      2013. година      2012. година      2011. година     

2010. година      2009. година      2008. година      2007. година      2006. година      2005. година