СТРУЧНИ ИСПИТ

Завод за јавно здравље Ваљево не прима пријаве за полагање стручног испита. Министарство здравља Републике Србије преузима организацију полагања стручних испита за све раднике здравствене струке од 1. маја 2019. године.