Показатељи квалитета рада здравствених установа

Завод за јавно здравље Ваљево је институција која је надлежна за праћење и анализу показатеља квалитета рада здравствених установа са подручја Колубарског округа.

Показатељи квалитета су дефинисани као квантитативни подаци који се користе за праћење и евалуацију квалитета неге и лечење пацијента, као и подршка активности здравствене заштите. Поред ове основне функције, анализа показатеља за циљ има и преиспитивање карактеристика самих показатеља, и то њихове валидности (стварни приказ појаве коју мере), објективности (обезбеђивање истог резултата у сличним или истим околностима), осетљивости (осликавање промене ситуације у посматраној области) и флексибилности (примена у случајевима промене приоритета у областима здравствене заштите).

Према Правилнику о показетељима квалитета здравствене заштите ("Службени гласник РС", од 01.01.2011. број 49/2010, а до 31.12.2010. број 57/07), показатељи квалитета се прате у установама примарне здравствене заштите (дом здравља, завод за здравствену заштиту студената и завод за здравствену заштиту радника) у свим службама у којима здравствену делатност обављају изабрани лекари (служба опште медицине, служба здравствене заштите деце, школске деце и омладине, служба здравствене заштите жена и служба медицине рада).

АНАЛИЗЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА:
("pdf" документа)

2018. година      2017. година      2016. година      2015. година      2012. година      2011. година      2010. година      2009. година      2008. година      2007. година

АНАЛИЗЕ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
И ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА:
("pdf" документа)


2019 Година

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ


2018 Година

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ


2017 Година

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ


2016 Година

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ


2015 Година

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2015. ГОДИНУ

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ

ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2015. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ЗА 2015. ГОДИНУ


2014 Година

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ВАЉЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ

ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2014. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2014. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА 2014. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ЗА 2014. ГОДИНУ


2011 Година

2011. година