Контакт

Завод за јавно здравље Ваљево
 Директор - др МАРИЈА ГАВРИЛОВИЋ (014) 237-056 direktor@zzjzvaljevo.org.rs
 Секретар Завода (014) 237-056 office@zzjzvaljevo.org.rs
 Главни техничар Завода - ЈАСНА СЕКУЛИЋ (014) 291-041 glavni.tehnicar@zzjzvaljevo.org.rs
Центар за контролу и превенцију болести
 Начелник Центра - др БИЉАНА РАЈКОВИЋ (014) 236-731 epidemiologija@zzjzvaljevo.org.rs
biljana.rajkovic@zzjzvaljevo.org.rs

 Центар за контролу и превенцију болести (014) 236-731 epidemiologija@zzjzvaljevo.org.rs

 Одсек за ДДД послове - др ТАЊА ВУЈАЧИЋ (014) 236-731 tanja.vujacic@zzjzvaljevo.org.rs

 Саветовалиште за ХИВ 062/202-719
062/202-721
savetovaliste.hiv@zzjzvaljevo.org.rs
Центар за микробиологију
Начелник Центра - др СЛОБОДАН МИЛОВАНОВИЋ (014) 229-690 slobodanmilovanovic@zzjzvaljevo.org.rs


Шеф одељења за санитарну микробиологију
БОЈАНА МАРИНКОВИЋ ТЕOДОСИЋ
(014) 229-690 tehnickimb@zzjzvaljevo.org.rs


Центар за хигијену и хуману екологију
 Начелник Центра - др ЉУБИША СТЕВАНОВИЋ (014) 237-352 zzjzvahig@gmail.com
 Шеф одељења за хигијену - др ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ (014) 237-352 higijena@zzjzvaljevo.org.rs
др СЛАЂАНА МУКИЋ (014) 237-352 sladjanamukic@zzjzvaljevo.org.rs
Одељење за санитарну хемију - Шеф Одељења
РАДМИЛА ТОМИЋ, спец. санитарне хемије
(014) 244-524 sanitarna.sef@zzjzvaljevo.org.rs
tehnickih@zzjzvaljevo.org.rs
Руководилац за квалитет
дипл физ хем БИЉАНА МЛАДЕНОВИЋ
(014) 244-524 kvalitetr@zzjzvaljevo.org.rs
Центар за промоцију здравља, анализу, планирање и организацију здравствене заштите, информатике и биостатистике у здравству
Начелник и Шеф Одсека за промоцију здравља
др АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВИЋ
(014) 3100-218 aleksandrafilipovic@zzjzvaljevo.org.rs promocija.zdravlja@zzjzvaljevo.org.rs
Шеф Одељења за АПО ЗЗ са ИБЗ
дипл ецц ВЕСНА ЛАКИЋЕВИЋ
(014) 291-040 plan.analiza@zzjzvaljevo.org.rs
Одељењe за АПО ЗЗ са ИБЗ - здравствена статистика (014) 3100-218 statistika@zzjzvaljevo.org.rs
Служба за правне, економско-финансијске и техничке и друге сличне послове
Одељење за правне послове -
дипл правник МИРКО ЈОВАНОВИЋ
(014) 242-595 pravnasl@zzjzvaljevo.org.rs
Одељење за екон.-финан. послове - ВЕСНА НЕДИЋ (014) 242-595 ekonomskasl@zzjzvaljevo.org.rs
Одељење за екон.-финан. послове - МИРЈАНА СТЕBАНОВИЋ
Руководилац послова јавних набавки
(014) 237-056 nabavke@zzjzvaljevo.org.rs