Решење о утврђивању обима акредитације

Дана 07.06.2008. године, Завод за јавно здравље Ваљево је од стране Акредитационог тела Србије, добио сертификат, акредитациони број 01-235, којим се потврђује да задовољава захтеве стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006, и тиме постала институција која је компетентна за обављање послова испитивања.

Решењем о утврђивању обима испитивања Завод је постао акредитована установа за вршење следећих испитивања:

 • Физичко хемијска и микробиолошка испитивања:
  • воде (вода за пиће; површинска; отпадна вода);
  • хране;
  • хране за животиње;
  • предмета опште употребе.
 • Узорковање:
  • воде;
  • хране;
  • брисева радних површина, прибора за рад и руку.
Линк ка сајту Акредитационог тела Србије