Календар здравља - ДЕЦЕМБАР


01.12. - Међународни дан борбе против сиде
Према проценама СЗО и УНАИДС-а у свету је крајем 2010. године 34 милиона особа живело са ХИВ-ом (31,6–35,2 милиона), што је за 17% више у односу на 2001. годину. Процењена преваленција ХИВ инфекције крајем 2010. године у свету је била 0,8%, делимично због пораста броја особа новоинфицираних ХИВ-ом, а превасходно због значајно продуженог животног века особа које живе са ХИВ-ом, посебно у неразвијеним и средње развијеним земљама услед веће доступности ефективне антиретровирусне терапије.

Процењено је да је током 2010. године 1,8 милона људи умрло од последица ХИВ инфекције, што представља смањење у односу на максималних 2,2 милиона средином прошле деценије. Такође, процењено је да је током 2010. године 2,7 милиона особа новоинфицирано ХИВ-ом, укључујући 390.000 деце. Ово представља смањење за 15% у односу на 2001. годину, односно за 21% мање у односу на максимум регистрован 1997. године.

Током 2010. године у Европи је званично пријављено је 118.335 новооткривених случајева ХИВ инфекције у 51 од 53 земље у Европи са стопом од 13,7 на 100.000 популације. Стопа новорегистрованих ХИВ позитивних особа значајно варира међу три географска региона у Европи, при чему је највиша стопа регистрована у региону источне Европе (31,7 на 100.000), која је петоструко виша него у региону западне Европе (6,6 на на 100.000), односно двадесет четири пута виша у односу на стопу регистровану у централној Европи, где се налази и Србија (1,3 на 100.000).

Већина ХИВ позитивних особа не зна да је инфицирана ХИВ-ом. Стигма, дискриминација и социјална маргинализација су свакодневица особа најтеже погођених ХИВ-ом, односно популационих група које су најтеже доступне за интервенције у многим земљама (особе које живе са ХИВ-ом, особе које се баве сексуалним радом, инјектирајући корисници дрога, мушкарци који имају сексуалне односе са мушкарцима, трансродне особе, затвореници, мигранти).

Светски дан борбе против АИДС-а окупља људе у целом свету са циљем подизања позорности везане за ХИВ пандемију и демонстрира међународну солидарност. Овај дан представља јединствену прилику да представници влада и јавно здравствених установа са осталим партнерима информишу јавност о актуелној епидемиолошкој ситуацији и да подстакну целокупну друштвену заједницу да свима обезбеди недискриминаторан и неосуђујући приступ адекватној превенцији ХИВ инфекције и АИДС-а, терапији, нези и подршци. Путем наглашавања потребе повезивања локалне заједнице, надлежних установа, цивилног сектора и особа које живе са ХИВ-ом, односно популација најтеже погођених ХИВ епидемијом, теже се постићи основни циљеви кампање, а то су универзална доступност, поштовање људских права, родна једнакост и социјална правда.

Активности које прате обележавање 1. децембра, добар су пример јединствености и свеобухватности националног одговора на ХИВ епидемију, при чему свака организација и институција преузима водећу улогу у оквиру својих компетенција, међусобно се допуњујући. У сарадњи са Министарством здравља, институтима и заводима за јавно здравље, Унијом организација Србије које се баве заштитом особа које живе са ХИВ-ом, цивилним сектором, домовима здравља, школама, медијима, УН агенцијама, Црвеним крстом Србије, поред већ традиционалних трибина и активности на трговима, организују се појачане едукације у школама и на факултетима, акција добровољног и поверљивог саветовања и тестирања ван здравствених установа под називом "Караван тестирања", усмерене како на општу популацију, тако и на особе са повећаним ризиком од инфекције ХИВ-ом.