Историјат

Почетком рада Завода за јавно здравље Ваљево може се сматрати 1946. година када је формирана окружна санитарно-епидемиолошка станица у Ваљеву са седиштем у Карађорђевој 91, у кући др Раце Стефановића.

Ова станица обављала је целокупне стручне анализе (серолошко-бактериолошке и хемијске), све потребне мере на спречавању епидемија заразних обољења, вршила је преглед пијаћих вода и животних намирница. Имала је четири одељка и то: серолошко-бактерилошки, хемијски, епидемиолошки, административни и свега петоро запослених.

Године 1954. ова санитарно-епидемиолошка станица се сада већ као Хигијенски завод преселила у простор где се данас налази Историјски архив Ваљева. Завод је располагао са следећим организационим јединицама:
  • Бактериолошко-епидемилошко одељење;
  • Хигијенско-хемијско одељење;
  • Одељење за здравствено просвећивање и школску хигијену;
  • Санитарно-техничко одељење;
  • Одељење за организацију здравствене службе и здравствене статистике;
  • Управа са администрацијом и рачуноводством.

При епидемилошком одсеку постојале су и две акцијске службе за борбу против ендемског луеса и за сузбијање микозе, а при овом одсеку радио је и антирабични пункт.Током 1964. године у установи је било запослено 37 сталних радника. Установа је располагала са два моторна возила. У то време Завод за здравствену заштиту је важио за најбољи завод у Републици Србији.

1970. Завод је припојен Медицинском центру Ваљево, а тек после 30 година поново је почео са радом 01.07.2000. године у простору Здравственог центра.

Почетком 2008. године Завод за јавно здравље Ваљево, наставља са радом у новом пословном простору у улици Владике Николаја бр 5.